2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında Okutulacak Seçmeli Dersler

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında Okutulacak Seçmeli Dersler

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında Okutulacak Seçmeli Dersler

21 Ocak 2022 Tarihine kadar okul müdürlüklerine dilekçemizi verelim.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 2021-2022 eğitim-öğretim yılında okutulacak seçmeli dersler ile ilgili duyuru yayımladı.

2021-2022 eğitim-öğretim yılında okutulacak seçmeli dersler ile ilgili;

Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda okuyacak öğrencilerimiz ilgi (a) Çizelge doğrultusunda, imam hatip ortaokullarında okuyacak öğrencilerimiz ise ilgi (b) Çizelge'de belirtildiği şekilde 2021-2022 eğitim öğretim yılında okumak istedikleri seçmeli derslerini belirleyeceklerdir.

İlgi (a) ve (b) Kurul Kararı eki Çizelge'lerin seçmeli dersler bölümünün "Sanat ve Spor" alanı altında 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5, 6, 7 veya 8. sınıflarında 1 (bir)  kez okutulmak üzere "Satranç" dersi eklenmiştir. Buna göre 2021-2022 eğitim öğretim yılına yönelik seçmeli ders işlemlerinde "Satranç" dersi de dikkate alınacak, öğrenci ve velilerimiz bu konuda bilgilendirilecektir. 

Seçmeli derslerin kaç kez ve kaç saat seçilebileceği ilgi (a) ve (b)  Çizelge'lerde belirtilmiş olup seçmeli derslerin amacı, tanıtımı ve seçimine yönelik yapılacak işlemler konusunda öğrenci ve velilerimize okul müdürlüklerimizde şube rehber öğretmeni ve rehberlik öğretmeni/rehberlik ve psikolojik danışmanları aracılığıyla uzaktan çevrimiçi toplantı, e-posta, telefon gibi elektronik ortamlarda bilgilendirme yapılacak ve özellikle ortaokul veya imam hatip ortaokuluna geçecek olan ilkokul 4. sınıf öğrencilerimiz için yapılacak bilgilendirmelerde sınıf öğretmenlerimiz rehberlik  edeceklerdir.

İlgi (a)  Çizelge'nin "Açıklamalar" bölümünün 2 nci maddesine göre; ortaokullarda seçmeli ders uygulaması konusunda esneklik sağlanacak ve her okul yönetimi kendi imkânları doğrultusunda Çizelge'nin seçmeli dersler bölümünde yer alan azami 10 dersten (aşağıda belirtilen dersler/modüller de dikkate alınarak) bir grup oluşturacak ve öğrenciler kendi okullarında okul yöneticileri tarafından oluşturulan gruptan derslerini seçeceklerdir.

Okullarda en az 10 öğrencinin aynı dersi seçmesi durumunda ilgili seçmeli ders okutulabilecektir.

Okullarda ilgili alanda yeterli sayıda öğretmenin bulunmadığı derslerin seçilmesi hâlinde öncelikle diğer okullardan maaş/ek ders karşılığı görevlendirmeler yoluyla öğretmen temin edilecek, bunun da mümkün olmadığı hâllerde ücretli öğretmen görevlendirilmek suretiyle bu dersler açılıp okutulabilecektir.

 Yaşayan Diller ve Lehçeler  (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) dersi kapsamında okutulan; 

- Adığece (Kiril Alfabesine göre),

- Adığece (Latin Alfabesine göre),

- Abazaca,

- Kurmancca,

- Zazaca,

- Lazca,

- Gürcüce,

- Boşnakça,

- Arnavutça 

Dersleri ilgi (a) ve (b) Çizelge'lerde açık bir şekilde yer almadığından öğrencilerimiz ve velilerimize söz konusu derslere yönelik bilgilendirme yapılacaktır.

8.  İlgi (a) ve (b) Çizelge'de yer alan "Yabancı Dil (Bakanlar Kurulu Kararıyla Kabul Edilen Diller)" kapsamında örgün eğitim kurumlarında söz konusu yabancı diller okul müdürlüklerinin imkân ve şartları kapsamında, kendileri tarafından hazırlanıp Bakanlığımız tarafından onaylanacak öğretim programları doğrultusunda okutulabilecektir. 

9.  İlgi (a) ve (b) Çizelge'lerin "Seçmeli Dersler" bölümünde yer alan;

a) "Spor ve Fiziki Etkinlikler" dersine ait Öğretim Programı 

-Basketbol,

-Atletizm,

-Okçuluk,

-Yüzme,

-Bisiklet,

-Tenis   

b) "Görsel Sanatlar" dersine ait Öğretim Programı 

-Resim,

-Grafik Tasarım,

-Seramik,

-Ebru,

-Tezhip,

-Minyatür 

c) "Müzik" dersine ait Öğretim Programı 

-Genel Müzik Eğitimi,

-Bağlama (Saz),

-Gitar,

-Keman,

-Piyano,

-Ut,

-Türk Halk Müziği Koro

şeklinde modül olarak hazırlanmış olup e-okulda da öğrencilerimize seçmeli ders seçeneği olarak sunulmuştur. 

10. Öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri, okulun fiziki durumu, insan kaynağı vb. dikkate alınarak öğretim programının içeriğine uygun olarak okul müdürlüklerince belirlenen farklı spor (futbol, voleybol vb.) ve sanat alanlarındaki çalışmalar e-okulda ilgili bölümde yer alan "DİĞER" seçeneğiyle belirtilerek öğrencilerin seçmesi sağlanabilecektir.  

11. Ortaokul 5. sınıflarda ilgi (a) Çizelge'nin 7 nci maddesi ve  imam hatip ortaokullarının 5. sınıflarında ilgi (b) Çizelge'nin 4 üncü maddesi gereğince 2021-2022 eğitim öğretim yılında yabancı dil ağırlıklı uygulama yapmak isteyen okullarda ilgili maddede belirtilen zorunlu ve seçmeli ders saatleri dikkate alınarak öğrencilerin ders seçimi ve kitap ihtiyacı belirlenecektir.

Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı

Anadilimiz Abazaca'yı seçelim.