Kamuoyuna Duyurulu

Kamuoyuna Duyurulu

Kadına yönelik şiddeti önleme amaçlı, Türkiye'nin ve çok sayıda ülkenin imzaladığı İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye tarafından fesh edildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. 

Sadece kadına yönelik tavırları değil, yaşamın her alanını yazılı olmayan kurallarla belirlemiş  ve binlerce yıldır uygulamayı başarmış Abhaz ve diğer Kafkas Toplumlar örneğinden yola çıkarak, kişilerin; sözleşmeler, anlaşmalar, ceza veya ödüller ile kadına yönelik tavırlarını iyileştirmenin mümkün olmadığını, bunun yerine bireyi kültürel değerlere bağlı, temelli aile ve toplum eğitimi ile şekillendirmenin aslolduğunu görürüz.

Devletler ve milletler; örneğini verdiğimiz Abhaz ve diğer Kafkas Toplumları olgunluğuna erişinceye dek; evrensel sözleşmelere uymalı veya yerel kanun düzenlemeleri ile kadının toplumdaki yerini güvence altına almalıdır.