Kuzey Kafkasya STK'ları Kamuoyu Bildirisi 

Kuzey Kafkasya STK'ları Kamuoyu Bildirisi 

Kuzey Kafkasya Sivil Toplum Kuruluşları Çatı Örgütleri Tarafından Hazırlanan Kamuoyu Bildirisi 

İkinci Bir Sürgün Yaşamak İstemiyoruz 

Yozgat İli Sorgun İlçesi Osmaniye Köyü merasında 10.000 büyük baş hayvanın barındırılacağı 100 ayrı tesisin yapımı planlanmaktadır.

Sorgun Kaymakamlığı ile Belediye Başkanlığının öncülüğünde maalesef kamu eliyle çevre katliamına zemin hazırlayan, tüm olumsuz koşullara, en önemlisi de su ihtiyacının dahi karşılanması mümkün değil iken kamu teşviki ile iştahları kabaran dışarıdan gelen yatırımcılar ile yapılması planlanan proje hakkında, proje alanına 250 metre mesafede yerleşik bulunan Yozgat ili Sorgun ilçesinin tek Abaza Köyü Osmaniye'de yaşayan halkın görüşleri sorulmamış, hiç bir şekilde fikirleri alınmamıştır. 

Bu projenin uygulanması halinde; bölgenin çevresel  kimliğini bozacak, kültürel  ve demografik yapısı altüst olacak,  geçim kaynaklarını tehdit edilecek ve bölgede bundan sonra sağlıklı yaşam mümkün olmayacaktır. Proje ile birlikte,  150 yıldır Osmaniye Köyü coğrafyasında yaşayan soydaşlarımız ikinci bir sürgüne tabi tutulacak ve birlikte yaşama imkanları ellerinden alınıp darmadağın olarak başka bölgelere göç etmek zorunda kalacaklardır.

Bu nedenle; soydaşlarımızın 150 yıl önce yaşadıkları acı hadise gibi  yeni bir sürgünle karşılaşmasına, Kuzey Kafkasya Sivil Toplum Kuruluşları Çatı Örgütleri olarak sessiz kalmamız mümkün değildir. 

Bizler, Osmaniye Köyü Halkı'na verdikleri haklı mücadelede sonuna kadar  destek oluyoruz.
İlgili kurumları; sorunu, ellerinde alternatif çözüm alanları varken bölge halkının talepleri doğrultusunda çözmeye davet ediyoruz.


• Abhaz Dernekleri Federasyonu
• Alan Kültür ve Yardım Vakfı
• Birleşik Kafkas Dernekleri Federasyonu
• Çerkes Dernekleri Federasyonu