TBMM'de Kabul Edilerek Kanunlaşan Yasa  Tasarısı Hakkında 

TBMM'de Kabul Edilerek Kanunlaşan Yasa  Tasarısı Hakkında 

TBMM'de kabul edilen 'terör örgütlerinin finansmanı ve uyuşturucu ticaretini önlemek' konulu yasa; içeriğinde bir çok kanunda değişikliği barındırarak derneklerimiz için ciddi riskleri beraberinde getirmektedir.

Zira çerçevesi çizilmeden yasalaşan kanun; bizler gibi kültürel faaliyetler yürüten dernek ve federasyonlarında yönetim kurullarında bulunan kişiler hakkında soruşturma başlatıldığında kovuşturma aşamasında, içişleri bakanlığı tarafından yargı kararı olmaksızın görevden almalar ve dahasında yine yargılama olmaksızın dernek faaliyetine son vermeler oluşabilecektir. 

Yargı kararı olmaksızın uygulanacak bu tedbirlerin, işleyişte keyfi uygulamalara mahal verebilme ihtimali yüksektir.

Abhaz Dernekleri Federasyonu ve Abhaz Dernekleri hiçbir zaman suçun ve suçlunun yanında yer almamıştır, almayacaktır. Bizler Devletimizin güvenliğine kast edecek her türlü oluşunun ve hareketin karşısında yer almaktayız.
Ancak bu yasa ile; tüm dernekler genel bir çerçevede ele alarak, amaçlanan tedbir ile tasarının lafzı arasında orantılılık ilkesi aşılmış olacak ve kurumlar yargının önünde tutulmuş olacaktır. 

Bu bağlamda; yasanın kapsamının netliğe kavuşmasını, böylece alınabilecek tedbirlerin ve  verilebilecek cezaların Anayasa'ya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uygun olarak kanunlaşmasını talep ediyoruz .